Consumenten kunnen zelf hun energieleverancier kiezen. Het aantal energieleveranciers is behoorlijk gegroeid in de afgelopen jaren en er is daarom volop keuze. Maar lang niet alle consumenten stappen over naar een andere leverancier.

Recentelijk is een Deens onderzoek gepubliceerd, waarvan de uitkomsten behoorlijk overeenkomen met de Nederlandse situatie [i].
Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van een internet vragenlijst waar 1022 huishoudens in Denemarken in 2011 aan meededen. Het onderzoek toont aan hoe bereid huishoudens zijn om over te stappen naar een andere leverancier. 11% van de huishoudens geeft aan dat zij niet overstappen, 41% zijn potentiële overstappers terwijl 48% (bijna de helft) van de huishoudens zijn passieve consumenten (of apathische consumenten zoals ze in het onderzoek worden omschreven). Deze verdeling komt volgens de ACM ongeveer overeen met de situatie in Nederland. De kans dat huishoudens overstappen hangt voornamelijk af van het relatiemanagement van de energieleveranciers en in mindere mate van de economische voordelen en psychologische drempels.

Ik vind het opvallend dat bijna de helft van de huishoudens passieve consumenten zijn. Om als samenleving goed te kunnen profiteren van de voordelen van competitie in de energiemarkt is actieve participatie van consumenten nodig.
Het onderzoek noemt wat overheden kunnen doen om het aantal actieve consumenten te vergroten, zoals consumenten beter informeren over de consequenties van overstappen om daarmee psychologische barrières weg te nemen en het ontwerpen van een eenvoudigere prijsstructuur zodat energieleveranciers beter de economische voordelen van overstappen kunnen laten zien.

[i] Zie Y. Yang, 2014, Understanding household switching behavior in the retail electricity market, Energy Policy, 69, 406-414 en ACM, 2013, Trendrapportage marktwerking en consumentenvertrouwen in de energiemarkt, april en november, Den Haag.


Ronald Huisman, Energy Global
September 2014