Eén van de zaken die vaak voor onduidelijkheid zorgt bij het bepalen van de waarde van elektriciteitsverbruik is het bepalen van de waarde die ontstaat wanneer de facturering van elektriciteitsverbruik gesplitst is naar hoogtarief uren en laag tarief uren, terwijl de facturatie op peak en offpeak uren gebaseerd is. Deze situatie vindt vaak plaats wanneer aanbieders hun klanten tarieven aan willen bieden op een transparante manier (e.g. op basis van marktprijzen voor future contracten) en tegelijkertijd voor de facturering de ‘traditionele’ hoogtarief uren willen aanhouden.

Een manier om de waarde van deze afwijking, de uren die gebruikt worden voor facturatie en de uren die gebruikt worden voor waardebepaling, te berekenen zal in dit stuk kort beschreven worden. In dit fictieve voorbeeld gaan we voor een dag uitrekenen wat dit waardeverschil is. Hierbij gaan we uit van de volgende gegevens:

–          Een volledig vlak profiel
–          Een peak prijs van 60 €/MWh
–          Een base prijs van 45 €/MWh

Eerst gaan we de waarde van de offpeak uren berekenen om zo achter de waarde per uur te komen.

De offpeak prijs = (24 * 45 – 12 * 60) / 12 = 30 €/MWh

Wanneer we deze prijzen omrekenen naar hoogtarief uren (van 7-23) en laagtarief uren (1-6, 24) komen we uit op de volgende waardes:

Hoogtarief uren €/MWh = (4 * 30 + 12 * 60) / 16 = 53 €/MWh

Laagtarief uren €/MWh = 8 * 30 = 30 €/MWh

Hiermee worden de opslagen op de peak en offpeak prijzen als volgt:

Opslag peak = 53 – 60 = 7 €/MWh

Opslag offpeak = 30 – 30 = 0 €/MWh

In de praktijk zijn dit soort berekeningen uiteraard wat complexer dan hier voorgesteld wordt. Dit ligt onder andere aan de volgende zaken:

–          Het verloop van het profiel (en het correct samenstellen van het profiel).
–          Rekening houden met feestdagen.
–          De vraag of absolute opslagen (zoals hierboven berekend) of relatieve opslagen (%) gebruikt worden.
–          Verwachte afwijkingen t.o.v. het profiel wel/niet mee te nemen.
–          Etc.


Tevfik Prins, Energy Global

December 2014