De waarde van elektriciteitsverbruik bestaat uit vele verschillende elementen. Hieronder wordt een voorbeeldberekening van één van deze elementen, de opslag van het profiel, kort omschreven. De profielopslag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de kosten van het elektriciteitsverbruik wat volgens een bepaald profiel verloopt (bijvoorbeeld het E1A profiel voor huishoudens) t.o.v. de gemiddelde kosten voor elektricteit voor dezelfde leveringsperiode. Hieronder zal kort beschreven worden hoe deze waarde wordt berekend en wat de profielopslag is geweest van het E1A profiel op 1 januari 2013.

Om de profielopslag te berekenen gaan we de kosten van het E1A profiel op 1 januari 2013 bepalen. Deze waarde is uitgedrukt in €/MWh en wordt berekend door op uurbasis het E1A verbruiksprofiel te vermenigvuldigen met APX prijzen die gelden voor dezelfde uren. Deze kosten vergelijken we dan met de gemiddelde APX prijzen voor de leveringsperiode om zo de profielopslag te berekenen.

Figuur één toont het verloop van de E1A verbruiksfracties, op 1 januari 2013 op uurbasis,  waarbij de totale verbruiksfractie op een waarde van één is gezet. Figuur twee toont de APX uurprijzen op 1 januari 2013. Figuur drie toont de tabel waarin de verbruiksfracties en de uurprijzen staan.

Figuur 9

De kosten voor het E1A profiel op 1 januari 2013 waren 35.55 €/MWh. De gemiddelde APX prijs op 1 januari 2013 was 33.94 €/MWh. De profielopslag op 1 januari 2013 voor het E1A profiel is dan dus 1.61 €/MWh.

Bovenstaande geeft een beeld van de berekening van profielopslag. Normaal gesproken worden deze berekeningen toegepast op geschatte toekomstige verbruiken en vergeleken met de prijzen van forwardcontracten om zo een indicatie te krijgen van de verwachte extra kosten van een profiel over een toekomstige leveringsperiode. Zo schatten wij bijvoorbeeld in dat de profielopslag voor het E1A profiel voor het kalenderjaar 2015 2.79 €/MWh is o.b.v. de forwardprijzen die gepubliceerd zijn op 14 november ’14.

De profielopslag is slechts één onderdeel bij de bepaling van de waarde van elektriciteitsverbruik. In toekomstige artikelen zullen andere onderdelen aan bod komen en zal de komende tijd een helder beeld ontstaan van alle verschillende elementen die onderdeel uitmaken van de berekening van de waarde van (toekomstig) elektriciteitsverbruik.


Tevfik Prins, Energy Global

November 2014