Inkopers en verkopers zijn altijd op zoek naar het juiste moment om toe te slaan op de markt. Wij worden daarom veel gevraagd of we denken dat prijzen gaan stijgen of gaan dalen.

Wij geloven zelf niet zo in voorspellen door vanuit het historische verloop van koersen toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Er zijn methoden die wel eens werken, maar dan weer voor een langere tijd niet. En hoe maak je dan de beslissing om zo’n methode te blijven volgen of niet. Als het zo makkelijk was om koersen te voorspellen, reden we allemaal in een Ferrari…

Wel denken wij dat je relatief gezien soms iets kan zeggen. Zoals nu, medio september 2014.
Wij denken elektriciteitsprijzen altijd in relatie met andere variabelen. Elektriciteit is een conversieproduct; we zetten gas of wind om in elektriciteit afhankelijk van de vraag. Om een mening te vormen over de prijs van elektriciteit voor levering in een bepaalde periode hanteren we een model dat de elektriciteitsprijs koppelt aan de verwachte vraag naar elektriciteit gedurende de leveringsperiode, de verwachte productie uit wind- en zon, de prijzen van emissierechten, gas en kolen en de efficiëntie van kolen- en gascentrales.

Zie figuur 1.

Figuur 3

De figuur toont vier grafieken die prijzen van futurescontracten van 15 september 2014 laten zien voor levering in het kalenderjaar 2015. Rechtsonder zien we de prijs voor elektriciteit. Recentelijk (rechts in de grafiek) zie je dat de elektriciteitsprijs sinds juni 2014 flink gestegen is. De vraag die zich nu opdringt is of deze prijs verder stijgt of juist daalt. Als we kijken naar de prijsontwikkeling van kolen, gas en emissierechten, dan zien we dat geen van deze prijzen zo’n stijging hebben laten zien. Dit verklaart de prijsstijging van elektriciteit niet. Het zou nog zo kunnen zijn dat de verwachte vraag naar elektriciteit in 2015 is toegenomen, de productie van stroom uit wind of zon in 2015 zal achterblijven of dat de verwachte efficiëntie van een productiepark in 2015 is afgenomen.

Wij denken dat deze verklaringen zeer onwaarschijnlijk zijn en zijn van mening dat de prijs van het 2015 leveringscontract op dit moment overgewaardeerd is ten opzichte van de onderliggende variabelen.
Dat prijzen over- of ondergewaardeerd zijn komt vaker voor. We zien in november vaak een stijging van elektriciteitsprijzen. Dat komt voornamelijk omdat inkopers te lang hebben gewacht met het inkopen van stroom voor het komende jaar en dan massaal nog aan het einde van het jaar inkopen. Er komt dan in korte termijn teveel vraag naar het leveringscontract voor het komende jaar waardoor prijzen op korte termijn weglopen bij hun onderliggende variabelen.

Wat kun je hiermee? Wij weten niet of en wanneer de elektriciteitsprijzen zullen dalen; wij denken slechts dat ze overgewaardeerd zijn. We verwachten dat ze binnenkort meer richting de andere variabelen zullen bewegen hetzij doordat elektriciteitsprijzen dalen of dat de onderliggende waarden harder stijgen dan de elektriciteitsprijzen. Het hangt van de energieportefeuille van een bedrijf af wat een goede strategie is om van deze situatie te profiteren. En hiermee kun je dus wat als adviseur…


Ferry Köhne en Ronald Huisman, Energy Global
September 2014