Portfolio management

Wij voorspellen uw toekomstige energieverbruik en/of energieproductie en helpen u om de beste manier te kiezen om te handelen op de energiemarkten met die informatie. Met onze rapporten en analyses heeft u altijd inzicht waar de risico’s en de mogelijkheden liggen.

Rapportage/analyse

Als adviseur in de energiemarkt zijn we in staat om gedetailleerd onderzoek uit te voeren op basis van specifieke vragen van onze klanten. Van windenergie tot emissies, we hebben expertise in alle energie gerelateerde markten.

Met onze forecasting tools maken wij vervolgens voor onze klanten dashboards en rapporten, afhankelijk van hun informatiewensen. Standaard bieden wij deze rapportages via Microsoft Power BI aan, maar uiteraard zijn individuele technische oplossingen mogelijk.

Inkoopstrategie

Wij helpen onze klanten bij het bepalen van een optimale lange termijn inkoop strategie door te kijken naar de fundamenten van de klant en gebruik te maken van een intern ontwikkeld macro economisch simulatiemodel. Op basis van deze informatie en het risicoprofiel van een klant kunnen we een optimale, op maat gemaakte, strategie bepalen.

Tactiek

Waar de inkoop strategie algemeen is en voor lange termijn vastgelegd wordt, anticipeert de inkoop tactiek op korte termijn marktbewegingen. In overleg met de klant kunnen we hier op verschillende manieren van profiteren.

Prijsbepaling

Voor alle types van levering en productie aansluitingen bepalen wij op basis van onze marktmodellen verwachte kosten en opbrengsten. Zo kan vooraf een inschatting worden gemaakt van de totale energiekosten, tot op uurniveau voor gas en kwartierniveau voor elektriciteit. Met behulp van deze gegevens kunnen onze klanten hun risicoprofiel bepalen en de juiste inkoopkeuzes maken.

Markttoegang

Energy Global is zowel in staat partijen toegang tot de wholesale energiemarkt te bieden als de volledige energiehandel uit handen te nemen.

Beurstoegang

Wij zijn een volwaardig lid van EEX, dit stelt ons in staat te handelen uit naam van onze klant. Dit is inclusief de uitvoering van forward, day-ahead en intraday transacties, het selecteren van tegenpartijen, handelsplatforms en een clearing member en het bepalen van het in te kopen of te verkopen volume.

Op dit moment kunnen we toegang bieden op de volgende hubs:

  • TenneT
  • Elia
  • TTF
  • ZTP

Power Purchase Agreement (PPA)

Een PPA is een overeenkomst voor de afname van stroom, vaak voor een langere periode. Energy Global is altijd op zoek naar wind- en zonneparken om de stroom en/of Garanties van Oorsprong af te nemen.

Het uitoefenen van curtailment vanuit economisch oogpunt en/of andere gronden is mogelijk, indien gewenst.

Gas Purchase Agreement (GPA)

Een GPA is een overeenkomst voor de afname van gas, vaak voor een langere periode. Energy Global is altijd op zoek naar (bio)gasproducenten om het gas en/of certificaten af te nemen.

Remit

Energy Global kan alle Remit verplichtingen voor transacties die partijen met Energy Global gedaan hebben overnemen, indien gewenst.

BRP Services

Energy Global heeft een erkenning als Balance Responsible Party (BRP)/Programma Verantwoordelijke (PV) bij de volgende Transmission System Operators (TSO):

 

Voor al deze TSO’s kunnen klanten gebruik maken van verschillende diensten van Energy Global op het gebied van programma verantwoordelijkheid.

 

Berichten

Energy Global helpt partijen om zelfstandig een erkenning te verkrijgen als programma verantwoordelijke en kan tevens uitvoerend optreden in naam van andere programma verantwoordelijke partijen.

Uitvoering

Energy Global kan optreden als programma verantwoordelijke voor aansluitingen. Daarbij worden alle verantwoordelijken voor aansluitingen en/of leveranciers met betrekking tot programma verantwoordelijkheid door Energy Global overgenomen.

Full Service

Hierin komen alle producten van Energy Global bijeen. U wilt zo min mogelijk zorgen hebben over uw inkoop en bijbehorende risico’s.

Energy Global verzorgt uw rapporteringen, voert uw transacties uit en neemt ook een aantal van uw (financiële) risico’s over. Op deze manier heeft u de meeste zekerheid over de verwachte energiekosten. Energy Global kan op aanvraag op de twee grootste risicodragende onderdelen van de energiemarkt afkoopmogelijkheden bieden.

Shaping risico

Energy Global biedt op aanvraag de mogelijkheid om de kosten die ontstaan tussen de termijnmarkt en de dagmarkt van uw energie portefeuille tegen een vooraf vastgesteld tarief fixeren.

Onbalans risico/Balancing

Energy Global biedt op aanvraag de mogelijkheid om de kosten die ontstaan binnen de dagmarkt van uw energie portefeuille tegen een vooraf vastgesteld tarief fixeren.